Pro Plus

EQUIP DESCALCIFICADOR DOMÈSTIC COMPACTE
L’única tecnologia que assegura un estovament de l’aigua -quan passem de tenir una aigua dura, a una aigua tova-. Parlem de l’eliminació total de la calç a l’aigua de consum humà; és a dir, de la descalcificació mitjançant resines d’intercanvi iònic. Es tracta d’un procés de neteja i regeneració de les resines d’intercanvi iònic on, per una banda, ens desfem, via desguàs, dels calcis i magnesis retinguts a la fase de captació; per l’altra, recarreguem les resines per a un nou ús. El sistema està basat en fer passar l’aigua d’un llit de resines que tenen la capacitat física de captar ions de Ca++(calci) i Mg++(magnesi) i intercanviar-los per ions Na+(sodi). El resultat del procés és que s’aconsegueix una aigua on s’han reduït notablement els ions, els quals, combinats amb el carbonat (CO3), generaven la calç.
PROPLUS C-Ecologia
proplus-380

Mod. PROPLUS 380

DADES TÈCNIQUES
Litres de resina40
Capacitat màxima d'intercanvi (mg/l)2100
Consum de sal per regeneració3,5
Cabal punta (l/min) / Pèrdua de càrrega (bar)60/1,0
Pressions d'aigua. Mín./màx. (bar)1,4/8,3
Temps de regeneració (min)38
Consum d'aigua per a la regeneració (L)130
Capacitat del dipòsit de sal (Kg)80
Dimensions: Alçada (mm)840
Superfície (mm)410x510
Diàmetre connexió (mm)1"
Pes aprox. (Kg)59

Mod. PROPLUS 180

DADES TÈCNIQUES
Litres de resina20
Capacitat màxima d'intercanvi (mg/l)1200
Consum de sal per regeneració2
Cabal punta (l/min) / Pèrdua de càrrega (bar)60/1,0
Pressions d'aigua. Mín./màx. (bar)1,4/8,3
Temps de regeneració (min)24
Consum d'aigua per a la regeneració (L)75
Capacitat del dipòsit de sal (Kg)40
Dimensions: Alçada (mm)640
Superfície (mm)370x480
Diàmetre connexió (mm)1"
Pes aprox. (Kg)39
PROPLUS C-Ecologia
proplus-180
PROPLUS C-Ecologia
proplus-101

Mod. PROPLUS 101

DADES TÈCNIQUES
Litres de resina11
Capacitat màxima d'intercanvi (mg/l)660
Consum de sal per regeneració1,1
Cabal punta (l/min) / Pèrdua de càrrega (bar)60/1,0
Pressions d'aigua. Mín./màx. (bar)1,4/8,3
Temps de regeneració (min)16
Consum d'aigua per a la regeneració (L)45
Capacitat del dipòsit de sal (Kg)14
Dimensions: Alçada (mm)520
Superfície (mm)290x470
Diàmetre connexió (mm)1"
Pes aprox. (Kg)25
ProPlus C-ecologia
COMPOSICIÓ EQUIPS COMPACTES
1.- Microprocessador de control
2.- Vàlvula de 6 cicles volumètrica estadística
3.- Filtre de sediments autonetejable de 20µ (Exclusiu sense manteniment)
4.- Ampolla PP injectada
5.- Resina especial d'alta capacitat
6.- Vàlvula aspiració de sal i seguretat
7.- Difusors interns de gran superfície
8.- Cabinet injectat d'alta resistència
TEMPERATURA DE TREBALL (mínim/màxim)
ÚNIC DESCALCIFICADOR QUE ELIMINA EL CLOR
AVANTATGES DE L'AIGUA DESCALCIFICADA

· MENYS AVARIES

· MENOR CONSUM

· MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA

· AIGUA ADEQUADA A LES NOSTRES EXIGÈNCIES DIÀRIES

ventajas-proplus
ventajas-proplus2

“Descalcifica l'aigua, elimina el clor i l'olor, filtra la brutícia, els sediments i elimina el ferro”